Aqua Info Management

Advies en ontwerp voor Waterhuishouding & Riolering

Over Aqua Info Management

Aqua Info Management richt zich op advies- en ontwerpdiensten op het gebied van waterhuishouding en riolering. Zij heeft daarbij veel ervaring op het gebied van infraprojecten, stedenbouwkundige ontwikkeling en landschaps- en natuurontwikkelingen.

Aqua Info Management bouwt voort op ruim 12 jaar ervaring. In deze periode is kennis en ervaring opgedaan bij een hoogheemraadschap op het gebied van integraal stedelijk waterbeheer en advies- en ingenieursbureaus, waaronder die van grote Nederlandse aannemers. Hierbij is aan vele infrastructurele en gebiedsontwikkelingsprojecten meegewerkt.

Door de jarenlange ervaring met multidisciplinaire projectteams spreekt Aqua Info Management de “talen” van wegontwerpers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, constructeurs, aannemers en waterschappen. Hiermee kunnen we beter anticiperen op de ontwerpen van deze disciplines en tot een succesvol ontwerp komen.

Voor meer informatie, zie mijn CV


Productblad 'Infrastructurele projecten'

Productblad 'Stedelijke ontwikkelingen'

Productblad 'Landschap- en natuurontwikkeling'