Aqua Info Management

Advies en ontwerp voor Waterhuishouding & Riolering

Waterhuishoudkundig advies en ontwerp voor infrastructurele projecten

De aandacht voor klimaatveranderingen heeft voor infrastructurele projecten geleid tot meer aandacht voor de waterhuishouding en riolering.

Opdrachtgevers eisen een ontwerp dat intensieve regenbuien kan verwerken. Waterschappen willen voor de watervergunning een uitgewerkt ontwerp waarin waterkwantiteit, -kwaliteit en -veiligheid zijn opgenomen.

Aqua Info Management heeft veel ervaring met (grote) infrastructurele projecten. Diensten die wij daarbij leveren zijn:

  • Waterhuishoudkundig ontwerp & advies
  • Afwateringsontwerp & -advies
  • Rioleringsontwerp & -advies
  • Optimalisatie referentieontwerpen
  • Oplossingen voor raakvlakken
  • Afstemming met waterschap
  • Aanvragen watervergunning

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt Aqua Info Management over GIS-software en software voor het uitvoeren van dynamische hydraulische berekeningen.
Afwateringsontwerp aarden baan & kunstwerken

Aqua Info Management heeft veel ervaring met het opstellen van afwateringsontwerpen en -adviezen voor grote en complexe infrastructurele projecten. Dit geldt voor zowel wegen op aarden baan als wegen op viaducten en verdiepte liggingen.

Waterhuishoudkundig advies en ontwerp

Waterhuishouding strekt zich vaak over het hele tracé van een infrastructureel project uit. Het is daardoor een belangrijk onderdeel voor zowel het ontwerp, omgevingsmanagement en uitvoering. Aqua Info Management heeft veel ervaring in het opstellen van waterhuishoudkundige ontwerpen, het adviseren over watersystemen en afstemming met waterschappen.

Rioleringsplan

Voor een infrastructureel project een rioleringsplan nodig? Aqua Info Management kan uw organisatie adviseren over oplossingen, optimalisaties, het ontwerp opstellen, dynamische hydraulische berekeningen uitvoeren en ontwerprapportages opstellen.

Quickscan voor tenders

In de tenderfase wilt u weten waar u aan toe bent na gunning. Met een beperkt tenderbudget heeft Aqua Info Management een Quick Scan Water voor uw tender. Daarin worden eisen beoordeelt op kansen en risico's en worden de waterhuishoudkundige en rioleringscomponenten in beeld gebracht.

Productblad 'Infrastructurele projecten'

(klik op de afbeelding voor de PDF-versie)