Aqua Info Management

Advies en ontwerp voor Waterhuishouding & Riolering

Quickscan water en riolering voor infra-tenders

Heeft uw organisatie een tender en wilt u, met beperkt budget, toch weten wat de impact van de waterhuishouding en riolering op het gewenste toekomstige project is? Wilt u een scan van de eisen uit de vraagspecificatie op kansen en risico’s, of wilt u ook een hoeveelhedenlijst van duikers en riolering voor de calculatoren omdat de deze door de aanbestedende partij nog niet zijn opgenomen in het referentieontwerp? Aqua Info Management heeft veel ervaring met tender van infrastructurele projecten.

Wij kunnen een à la carte quickscan leveren op het gebied van waterhuishouding en riolering. Onderdelen kunnen zijn:

  • Scan van de eisen uit de vraagspecificatie op kansen en risico’s
  • Schetsontwerp afwatering met hoeveelhedenlijst HWA-riool
  • Capaciteitsberekening pompkelder voor verdiepte liggingen
  • Droogleggingsscan wegontwerp en kunstwerken
  • Optimalisaties voor het watersysteem en riolering

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.Wateradvies voor stedenbouwkundige en landschappelijke prijsvragen

Voor stedenbouwkundige ontwerpbureaus en landschapsarchitecten kan Aqua Info Management voor prijsvragen adviseren in mogelijkheden ten aanzien van het watersysteem in het plangebied, voorstellen door ten aanzien van de inpassingen en indien gewenst hydraulische berekeningen maken.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.