Aqua Info Management

Advies en ontwerp voor Waterhuishouding & Riolering

Waterhuishoudkundig en rioleringsadvies en -ontwerp voor gebiedsontwikkelingen

Afkoppelen en waterberging zijn de laatste jaren belangrijke onderdelen geworden bij gebiedsontwikkelingen. De ruimtelijke inpassing en toekomstig beheer spelen hierbij een rol. Waterschappen willen voor het afgeven van de watervergunning een uitgewerkt ontwerp waarin waterkwantiteit, -kwaliteit en -veiligheid zijn opgenomen. Voor het ontwerp van het water- en rioolsysteem is het gefaseerd kunnen realiseren hiervan juist een steeds belangrijker uitgangspunt voor de ontwikkelende partij.

Aqua Info Management heeft veel ervaring met gebiedsontwikkelingen. Zij adviseert daarbij zowel stedenbouwkundige adviesbureaus als ontwikkelaars bij de inpassing en mogelijkheden voor optimalisatie van het water- en rioolsysteem. Diensten die Aqua Info Management daarbij leveren zijn:

  • Watertooets
  • Waterhuishoudkundig ontwerp
  • Afkoppeladvies
  • Rioleringsontwerp
  • Afstemming met waterschap
  • Aanvragen watervergunning

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt Aqua Info Management over GIS-software en software voor het uitvoeren van dynamische hydraulische rioolberekeningen.Watertoets


In het watertoetsproces vinden de eerste verkenningen plaats op het gebied van water tijdens het RO-proces. Aqua Info Management heeft ruime ervaring met het doorlopen en het opstellen van watertoets. Kennis van aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen, oplossingsrichtingen en waterschappen worden hierbij integraal meegenomen om tot een afgewogen resultaat te komen.


Riolerings- en afkoppelplan

Voor een gebiedsontwikkeling een rioleringsplan nodig? Aqua Info Management kan uw organisatie adviseren over oplossingen, optimalisaties, het ontwerp opstellen, dynamische hydraulische rioolberekeningen uitvoeren en ontwerprapportages opstellen.

Waterhuishoudkundig advies en ontwerp

Aqua Info Management heeft veel ervaring in het opstellen van waterhuishoudkundige ontwerpen, het adviseren over watersystemen en afstemming met waterschappen.

Oppervlaktewater is een veelzijdig element bij gebiedsontwikkelingen. Enerzijds legt het een ruimtelijke claim, anderzijds het kan juist ook een kwaliteitsverhogend inrichtingselement voor het plangebied zijn.

Is infiltratie mogelijk, kan de waterberging ondergronds of bovengronds worden gerealiseerd? Vragen en afwegingen waarbij Aqua Info Management kan uw organisatie kan adviseren en ontwerpen kan uitwerken. Ook hebben wij ervaring met de inpassing van het watersysteem in relatie tot beleving.

Productblad 'Stedelijke ontwikkelingen'

(Klik op de afbeelding voor de PDF-versie)